“Encapsar”

Després de perseguir infructuosament tres docents perquè em baixin les actes de la segona avaluació i com que tenim el tema matrícules aturat he esperat l’apocalipsi zombi de torn, però no. Ni apocalipsi, ni catàstrofe nuclear ni res. Davant la manca d’emergències, he decidit endreçar. Que vol dir agafar tota la documentació que hi ha al darrere, a sota i pels costats de la meva taula i encabir-la en arxivadors definitius. Un cop creuat mig institut per anar a buscar els arxivadors hem començat a encapsar. Apuntar el que hi ha cada capsa, intentant no barrejar cursos diferents, numerar i fer-les pujar a l’arxiu. Arxiu que vol dir cuartutxo de mala mort “Administratives en lluita per un arxiu comme il faut” Com que els conserges estaven enfeinats i no podien pujar-les a l’arxiu he desplaçat la barricada de capses que havia creat davant la meva taula a l’altra banda del despatx tot creant una meravellosa i fràgil torre de Pisa #esperemquenocaigui

Autor: Tieta Varenu

Nadiua de Can Fanga i resident al melic de Catalunya. Sense ofici ni benefici faig d'administrativa en un institut de secundària. Amb un marit, un fill i dos gats el tema kittens el tinc resolt. Especialista en enfotre-me'n del mort i de qui el vetlla començant per mi mateixa.

Leave a Reply